Tarieven en voorwaarden

Huiswerkbegeleiding

 • U betaalt geen inschrijfgeld
 • Eerste week op proef
 • Opzegtermijn één kalendermaand
 • Tarieven per kalendermaand
1x per week
€ 170,-
2x per week
€ 250,-
3x per week
€ 330,-
4x per week
€ 400,-
5x per week
€ 450,-

Bijles

 • Ook voor bijles betaalt u geen inschrijfgeld.
 • Persoonlijk en professioneel
 • Direct plek
 • Opzegtermijn één kalendermaand
 • Per uur te boeken

per uur
€40,-

Examentrainingen

 • U betaalt geen inschrijfgeld
 • Intensieve examentrainingen individueel of in kleine groepen (maximaal 3 leerlingen)
 • Trainingen zijn 2 dagen
 • Optimale voorbereiding op het centraal schriftelijk examen, het eindexamen.

per complete training van 2 dagen
€ 330,-

Algemeen

Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met vakanties en schooluitval. Restitutie of korting vanwege excursies, ziekte of andere oorzaken buiten de verantwoordelijkheid en/of de invloedssfeer van het instituut is helaas niet mogelijk.

Bij instroom in de loop van de maand worden uitsluitend de daadwerkelijk genoten dagdelen in rekening gebracht.


We zijn tijdens de vakanties en feestdagen van Midden-Nederland gesloten. Voor meer informatie zie de kalender.

Deze tarieven en voorwaarden gelden voor directe contractering door particulieren. Voor scholen, samenwerkingsverbanden en andere organisaties zie Inhuren professional.

Wanneer door corona-maatregelen de begeleiding niet op onze locatie kan worden gegeven zullen we de begeleiding online voortzetten.

Opzegtermijn en beëindiging

Opzegging van een contract voor huiswerkbegeleiding of bijles dient minimaal één kalendermaand van te voren te gebeuren. Opzegging is altijd per einde kalendermaand.

Alle lopende huiswerkbegeleidingscontracten lopen na de zomervakantie door, voor de maand augustus is geen betaling verschuldigd. Gedurende de zomervakantie wordt geen huiswerkbegeleiding aangeboden.

Het huiswerkbegeleidingscontract eindigt automatisch (dus ook zonder opzeggen) bij eindexamen. De examenkandidaat mag, indien gewenst, gebruik blijven maken van de oorspronkelijke begeleidingsmomenten voor de voorbereiding van de herkansingen.

Algemene voorwaarden

Voor alle overeenkomsten gelden onze Algemene Voorwaarden.