Inhuren professional

Kasper kan als zelfstandig docent worden ingehuurd door scholen, samenwerkingsverbanden en andere organisaties. Als tijdelijke vervanging in de wiskundesectie, voor coaching, mentoring en inhoudelijke begeleiding van hoogbegaafde leerlingen of als specialist in ‘leren leren’. Neem contact op met het contactformulier onderaan.

HB Coach

Veel hoogbegaafden vallen helaas uit in het huidige Nederlandse systeem van scholing. Voordat er uitval optreed gaat er vaak een periode van afglijden, met motivatieproblemen, (zelf)twijfel, soms zelfs depressie en isolatie vooraf. Kasper, zelf hoogbegaafd, kan helpen door als mentor, als coach en inhoudelijk begeleider en door in gesprek te blijven met de school de hoogbegaafde jongeren tot hun recht te laten komen. Doordat ze weer in zichzelf kunnen geloven en ze leren hoe ze wél kunnen leren als het niet vanzelf gaat.

Om nader af te stemmen neemt u contact op met het contactformulier onderaan.

Docent wiskunde eerstegraads

Voor tijdelijke vervanging in uw wiskundesectie kan Kasper worden ingehuurd.
Kasper is eerstegraads docent wiskunde met meer dan 8 jaar succesvolle ervaring voor de klas, in zowel onderbouw als bovenbouw, inclusief examenklassen havo en vwo. Hij kent Moderne Wiskunde, Getal&Ruimte en enkele online wiskunde omgevingen.

Regio: Amersfoort, Utrecht, Zeist, Driebergen, Doorn, Veenendaal, Leusden, Barneveld, Ede, Houten, Nieuwegein

Om nader af te stemmen neemt u contact op:

  Schoolinformatie


  Contactpersoon

  Rol *

  Rolnaam *

  Details werkzaamheden


  Voorkeursdagen (optioneel)

  * verplichte velden